Havi archívum február, 2018

Tájékoztató _ “Saját munkánkkal – a magunk kenyerén” – Ismételten támogatásban részesült a ludasi szociális földprogram 2017

 

Tisztelt Ludasiak!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által 2017. április 8-án meghirdetésre kerülő SZOC-FP-17-KOZ  kódszámú, a „szociális földprogram megvalósítása” elnevezésű pályázati felhívásra Ludas Község Önkormányzata  SZOC-FP-17-KOZ-0002 azonosítószámon ismételten pályázatot nyújtott be.

Örömmel értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy “Saját munkánkkal – a magunk kenyerén” elnevezésű projektünket a Támogató  1 265 000, – Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

Az elnyert támogatás lehetőséget biztosít rá, hogy a korábbi évek tapasztalatait kamatoztatva, az eddigi tevékenységek összességét 2018-ban folytathassuk , eszközfejlesztést hajthassuk végre.

A szociális földprogram során egészséges, helyi előállítású, friss nyersanyagok biztosítására nyílik lehetőségünk, amelyet a közétkeztetésben, így gyermekeink étkeztetésében használunk fel.

Az újabb nyertes pályázat a projektben tevékenykedők munkájának elismerése, közreműködésük nélkül nem valósulhatott volna meg.

Munkásságukat ezúton is köszönjük! 

Tájékoztató _ Helyi gazdaságfejlesztés, TOP-1.1.3-16 konstrukció keretében termelői piac épül Ludason

 

 

Kedvezményezett neve: Ludas Községi Önkormányzat

 Pályázati felhívás neve, kódszáma: TOP-1.1.3-16 – Helyi gazdaságfejlesztés

 Projekt címe, azonosító száma: A helyi gazdaság fejlesztése Ludason, HE1-2017-00001

 Szerződött támogatás összege: 25 213 310, – Ft

 Támogatás mértéke: 100 %

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Ludas Községi Önkormányzat a TOP-1.1.3-16 kódszámú ” Helyi gazdaságfejlesztés” megnevezésű pályázati konstrukcióra nyújtotta be támogatási kérelmét, és nyert támogatást a ” A helyi gazdaság fejlesztése Ludason ” című HE1-2017-00001 azonosító számú projekt megvalósítására.

A fejlesztés átfogó célja: A beruházás következtében felpezsdül a térség gazdasági élete, miután jelen projekt a település, illetve a környékről érkező őstermelők, árusítók termékeinek piacra jutását élénkíti, könnyíti. Ezáltal elérhetővé válik egy olyan árukínálat, amely a keresleti oldalon fennálló igényt elégítené ki hosszú távon. Termelői piac lévén a kínált árucikkek helyi termelők termékeinek árusítását teszi lehetővé, ami egyértelműen a helyi termékek preferálásának irányába hat. A piac létrehozása ezen túlmenően munkahelyteremtő hatását fejti ki azáltal, hogy lehetőséget biztosít a helyi őstermelők számára termékek árusítására.

A fejlesztés konkrét célja: A projekt keretén belül a piac területének, infrastrukturális hátterének kialakítását tervezzük a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő Fő út 106. (hrsz.: 133/1) szám alatti, jelenleg használaton kívüli ingatlan területén. Az árusok és vásárlók számára egy 9 férőhelyes parkoló – köztük egy akadálymentes hellyel és 2x11kW teljesítményű elektromos autótöltő berendezéssel -, valamint 6 kerékpár elhelyezésére alkalmas tároló áll majd rendelkezésre. Az új térburkolatra fixen rögzített árusító pultok kerülnek kialakításra. Az egyedileg megtervezésre kerülő árusítóhelyek fém tartószerkezettel készülnek. Minden árusító egység faburkolatú árusító felülettel lesz ellátva, mely megfelelő védelmet biztosít az eső és a nyári napsütés ellen.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.10.31.

Tájékoztató _ Aláírásra került a TOP-1.4.1-16 konstrukció keretében megvalósuló, “Ludas Község óvodájának fejlesztése” projekt támogatási szerződése

 

 

 

 

 

 

Kedvezményezett neve: Ludas Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve, kódszáma: TOP-1.4.1-16 – A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Projekt címe, azonosító száma: Ludas Község Óvodájának fejlesztése, HE1-2017-00006

Szerződött támogatás összege: 43 311 420, – Ft

Támogatás mértéke: 100 %

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása:Ludas Községi Önkormányzat a TOP-1.4.1-16 kódszámú ” A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével ” megnevezésű pályázati konstrukcióra nyújtotta be támogatási kérelmét, és nyert támogatást a ” Ludas Község Óvodájának fejlesztése” című HE1-2017-00006 azonosító számú projekt megvalósítására.

A fejlesztés átfogó célja: Ludas Község Óvodájában a hatékony óvodai nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, egészséges, biztonságos és esztétikus környezet kialakítása, amely a gyermekek életkorának megfelelő módon, játékos formában elősegíti a gyermekek testi és szellemi fejlődését.

A fejlesztés konkrét célja: Jelenleg hiányzó tornaszoba kialakítása, amely a mozgásfejlesztés – nagymozgás, testséma, finommotoros fejlesztés – legfontosabb infrastrukturális feltétele. A tornaszoba kialakításához a jelenleg meglévő óvodai épület nyugati homlokzatához nyaktaggal kapcsolt bruttó 135 m2 alapterületű épületrész készül. A hozzáépítésben egy tornaszoba és a hozzátartozó szertár kap helyet. Az irodai helyiség megszüntetésével egy új közlekedő kialakításával oldható meg a kapcsolat a meglévő és a tervezett épületrész között. A megszüntetésre kerülő iroda az új épületszárnyba kerül áthelyezésre. A tervezett elrendezés szerint az új tornaszoba és a meglévő csoportszoba egy kis udvart fognak majd közre. A meglévő épülettől való eltartás lehetővé teszi, hogy a csoportszoba természetes megvilágítása biztosított legyen a tervezett bővítmény megépítését követően is. Ugyanitt kialakul egy kis védett udvarrész, ahova külön bejárat nyílik az összekötő nyaktag tengelyében. A külső terepszint és a belső padlóvonal között a közrefogott kis udvart áthidaló lépcső lesz három fellépéssel, amely kis “színpadként” (“lelátóként”) is használható kültéri rendezvények alkalmával. A beruházás során a pályázati kiírásnak megfelelően projektarányos akadálymentesítés valósítunk meg. A gyermekek számára – életkoruknak megfelelő, fejlődésüket szolgáló és biztonságos – tárgyi környezet kialakítása érdekében eszközbeszerzést is tervezünk.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.10.31.

Tájékoztató _ VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 konstrukció keretében újul meg a ludasi iskola

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedvezményezett neve: Ludas Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve, kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 – Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

Projekt címe, azonosító száma: Régi iskola felújítása Ludason, 1778081501

Szerződött támogatás összege: 31 327 198,- Ft

Támogatás mértéke: 75%

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Ludas Községi Önkormányzat a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú “Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” megnevezésű pályázati konstrukcióra nyújtotta be támogatási kérelmét, és nyert támogatást a “Régi iskola felújítása Ludason” című 1778081501 azonosító számú projekt megvalósítására. A tervezett fejlesztés célja a létesítmény közösségi funkciók betöltésére alkalmassá tétele érdekében az épület energetikai korszerűsítést is tartalmazó felújítása. A felújítás a rombuszpala tetőhéjazat kerámia cserépfedésre való cseréjét, a meglévő fedélszék megerősítését, a bádogozás cseréjét, a hátsó tűzfal bontását és építését, az elavult fa nyílászárók korszerű, három rétegű hőszigetelő üvegezésű műanyag nyílászárókra történő cseréjét, új külső 18 cm vastag homlokzati hőszigetelést, a padlásfödémen 10+20 cm üveggyapot hőszigetelés, félnyeregtetőnél 25 cm EPS hőszigetelés elhelyezését, valamint 1 db kazán cseréjét foglalja magában. A délkeleti homlokzaton lévő főbejárati nyílászáró tervezett mérete lehetővé teszi a kerekesszékkel történő áthaladást. Az akadálymentes megközelítés biztosítására beton rámpa és korlát, valamint a kertben kialakításra kerülő új parkolók között 1 db akadálymentes parkoló létesül. Az épületen belül akadálymentes mosdó kialakítása történik a meglévő gépészeti helyiség átalakításával. Az egykori iskolaépület felújítása hozzájárul a lakosság komfortérzetének, életminőségének javításához, az energiahatékonyság növeléséhez.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.09.28.

 

 

 

Elektronikus ügyintézés

Koronavírus tájékoztató-portál

Magyar Falu Program (MFP)

Facebook