Sablon_dokumentum: Értesítés_szennyvízcsatorna_építésének_megkezdéséről_és_várható_befejezéséről

Ezúton tájékoztatjuk a Ludasi Lakosságot, hogy a szennyvízcsatorna építése a kivitelező által meghatározott, a lakosságot az érintett útszakaszra vonatkozóan előre egyeztetett időbeli ütemterv szerint történik.

Az esetlegesen felmerülő kellemetlenségek elkerülése érdekében a kivitelező mellékelt formanyomtatvány szerint előre értesíti az érintett útszakaszon élő valamennyi lakost, hogy az utcában létesülő házi bekötések és helyszíni építési munkálatok kivitelezése várhatóan mely időszakra esik. Kérjük, hogy amennyiben azt észlelik, hogy a kivitelezési munkákat végző szakemberek lakóhelyük szerinti útszakaszhoz közelednek, úgy postaládák tartalmát kérjük fokozottan ellenőrizni szíveskedjen.


Köszöntő

Megtiszteltetés számomra, hogy a település polgármestereként, Önkormányzatunk nevében köszönthetek minden kedves érdeklődőt.
Bízom benne, hogy mindenki számára megkönnyíti majd az oldal a településsel kapcsolatos informálódást, s a jövőben arra törekszünk majd, hogy naprakészen kaphasson minden hozzánk látogató híreket a falu életéből.
Szeretnénk, ha honlapunk a helyi közélet eszközeként interaktív kapcsolatot jelentene a hétköznapokban, célunk ezzel, hogy a vélemények, javaslatok és észrevételek megfelelő visszacsatolásai lehessenek az önkormányzati munkának.
Elolvashatják továbbá a testületi ülések anyagait, az Önkormányzat Képviselő-testületének rendeleteit, határozatait.
Képviselő-társaimmal és kollégáimmal azért dolgozunk, hogy Ludas község igazi otthont nyújtó település, olyan környezet lehessen, amelyben jó dolgozni és jó élni.

Tisztelettel:
Vargáné Csengeri Mónika
polgármester

Magyar Falu Program (MFP)

Facebook