Közös Önkormányzati Hivatal

SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

A közfeladatot ellátó szerv neve: Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye (postai címe): 3281 Karácsond, Szent István út 42.

Ludasi Kirendeltsége: 3274 Ludas, Fő tér 1.
Telefonszáma: 37/362-043
Elektronikus levélcím: titkarsag@ludas.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége: 37/362-043

Ludas Községi Önkormányzat szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal Ludasi Kirendeltsége

Feladatkörüket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az ágazati jogszabályok és a Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjének és a Ludasi Kirendeltség ügyintézőinek neve, beosztása, elérhetősége:

A szerv vezetője:
Forgó Istvánné jegyző
Telefonszáma: 37/322-001/18 mellék
Elektronikus levélcím: jegyzo@karacsond.hu

Ügyintézők:

Horváth Lászlóné igazgatási előadó

Telefonszáma: 37/362-043
Elektronikus levélcím: titkarsag@ludas.hu

Feladatköre: népességnyilvántartás, anyakönyvi ügyek, hagyaték, termőföld hirdetmények, képviselő-testület, bizottság munkájával kapcsolatos adminisztrációs feladatok

Katonáné Lőrincz Veronika adóügyi előadó

Telefonszáma: 37/362-043
Elektronikus levélcím: ado@ludas.hu

Feladatköre: adóügyek, települési támogatás, gyermekvédelmi kedvezmény

Balogh-Sári Orsolya igazgatási előadó

Telefonszáma: 37/362-043
Elektronikus levélcím: penzugy@ludas.hu

Feladatköre: személyzeti ügyek, pályázatokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok

 

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend:

Titkárság vezetője: Horváth Lászlóné igazgatási előadó

Ügyfélfogadási rend:

hétfő:   8.00 – 16.00
szerda: 8.00 – 16.00
péntek: 8.00 – 13.30

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai:

Heves Megyei Kormányhivatal (3300 Eger, Kossuth u. 9.; Tel.: 06 (36) 521-500 Fax.: 06 (36) 521-525)

TEVÉKENYSÉGÉRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

Ludas Községi Önkormányzat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, ágazati jogszabályok, Karácsond Közös Önkormányzat Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata.

 

Alapító okirat

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi, Adatbizt.Szabályzat

Alapító okirat_KÖH

SZMSZ_Közös Önkormányzati Hivatal

ÜGYMENETLEÍRÁS

Elektronikus ügyintézés

Koronavírus tájékoztató-portál

Magyar Falu Program (MFP)

Facebook