Önkormányzat

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

 

1.) A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

A közfeladatot ellátó szerv neve: Ludas Községi Önkormányzat
Székhelye (postai címe): 3274 Ludas, Fő tér 1.
Telefonszáma: 37/362-043
Elektronikus levélcím: titkarsag@ludas.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége: 37/362-043

2.) Ludas Községi Önkormányzat szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

Képviselő-testület

Polgármester
Jegyző

Feladatkörüket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény határozza meg.

 

Szociális Bizottság

Feladatkörét Ludas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzata határozza meg.

Ludas Községi Önkormányzat vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcím):

A szerv vezetői:
Vargáné Csengeri Mónika polgármester
Telefonszáma: 37/562-000
Elektronikus levélcím: polgarmester@ludas.hu

Helyettese: Nagy Attila alpolgármester

 

Forgó Istvánné jegyző

Telefonszáma: 37/362-043
37/322-001/18 mellék
Elektronikus levélcím: jegyzo@karacsond.hu 

 

4.) A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend:

Titkárság vezetője: Horváth Lászlóné
Ügyfélfogadási rend:

hétfő:   8.00 – 16.00
szerda: 8.00 – 16.00
péntek: 8.00 – 13.30

 

5.) A Képviselő-testületre vonatkozó adatok:

A Képviselő-testület létszáma: 5 fő

 

Tagjai:

Vargáné Csengeri Mónika polgármester

Nagy Attila Géza alpolgármester

Horváth László képviselő

Kovács Adrienn Éva képviselő

Lizák Gábor képviselő

A Képviselő-testület elérhetősége: 37/362-043

 

6.) Ludas Községi Önkormányzat által alapított, irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló közfeladatot ellátó szervek megnevezése:

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal (cím: 3281. Karácsond, Szent István út 42. Tel.: 37/322-001; 37/362-043)

Ludas Község Óvodája (cím: 3274 Ludas, Fő tér 3; tel.: 37/362-037)

 

7.) Ludas Községi Önkormányzat többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:

Ludas Község Önkormányzata nem többségi tulajdonosa egyetlen gazdasági társaságnak sem.

 

8.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai:

Ludas Község Önkormányzata nem alapított közalapítványt.

 

9.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:

Az Önkormányzat rendszeresen kiadott sajtótermékkel nem rendelkezik. A különböző időszaki kiadványok tekintetében a szerkesztői jogokat a település polgármestere gyakorolja.

 

10.) Ludas Községi Önkormányzat felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai:

Heves Megyei Kormányhivatal (3300 Eger, Kossuth u. 9.; Tel.: 06 (36) 521-500 Fax.: 06 (36) 521-525)

 

II. TEVÉKENYSÉGÉRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

 

1.) Ludas Községi Önkormányzat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

Magyarország Alaptörvénye, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, illetve a Ludas Községi Önkormányzat Polgármesterének 8/2020. (IV.28) önkormányzati rendeletével módosított, Ludas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

A Szervezeti és Működési Szabályzat letölthető:

Nemzeti Jogszabálytár:

http://www.njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek

 

2.) A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:

Az önkormányzat önként vállalt feladatként közművelődési és sportfeladatokról, községüzemeltetési feladatokról, a község infrastrukturális ellátásához szükséges beruházásokról, felújításokról, valamint helyi önkormányzati lap megjelentetéséről és gondoskodik.

 

Közzétételi listák

 

1.) A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista: –
2.) A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista: –

 

Közadatok újrahasznosítása

1.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével: –

2.) Az 1. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata: –

3.) Az 1. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen: –

4.) A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás: –

5.) A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése: –

6.) A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege: –

7.) A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére): –

Elektronikus ügyintézés

Koronavírus tájékoztató-portál

Magyar Falu Program (MFP)

Facebook