Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 16.

Projektadatok

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és Detk Községi Önkormányzat, Ludas Községi Önkormányzat, Nagyút Községi Önkormányzat
A projekt címe: Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 16. (ÉMO16)
A szerződött támogatási összege: 2 388 550 000 Ft
Európai Uniós támogatás mértéke (%-ban): 85.000000%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.03.01
Projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00118

A projekt tartalmának bemutatása

Ludas és Detk települések kommunális szennyvizének szakszerű gyűjtése és elhelyezése nem megoldott. Jelenleg nincs csatornahálózat, a keletkező szennyvíz egyedi szennyvíz tárolókban kerül összegyűjtésre, melynek csak egy igen kis része kerül tengelyen elszállításra és megfelelő módon ártalmatlanításra.

A Káli szennyvízelvezetési agglomerációhoz tartozó települések közül (Feldebrő, Aldebrő, Kál, Kápolna, Tófalu, Nagyút, Kompolt) csak Nagyút településén nem üzemel szennyvízközmű. Az egyéb közművek rendelkezésre állnak a településen.

A fejlesztési igény meghatározása

Magyarország egyik kiemelt vízminőségi feladata a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Program megvalósítása. Jelen projekt a Káli szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvíztisztításának megoldására jött létre, ahol a szennyvízelvezetés és tisztítás lehetőségének megteremtése elengedhetetlen.

Az Önkormányzatok számára a szennyvízközmű-fejlesztés elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának, a települési környezet minőségének javítása és a felzárkózás lehetősége is indokolja a fejlesztés szükségességét.

Gazdasági szükségszerűség

A település infrastruktúrájának továbbfejlesztése, ezáltal a lakosság, az intézmények és a jövőbeni beruházások, a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási igényeinek korszerű kielégítése, amelyek potenciálisan hozzájárulnak a gazdasági versenyképesség fenntartható fejlesztéséhez. A kellő infrastruktúrával ellátott településeknek nagyobb a vállalkozás betelepítő és lakosságmegtartó ereje, így jelentősen hozzájárul a település fejlődéséhez.

A projekt megvalósítása során fejlődik az infrastruktúra, amely pozitívan hat a települések gazdasági életére, növeli az egyes ingatlanok értékét, és a lakosság környezeti biztonsága is megteremtődik.

Szennyvízgyűjtő-hálózat

Szennyvíz gyűjtőhálózat hiányában az egyetlen szennyvíz-gyűjtési lehetőség jelenleg az egyéni közműpótló medencékben történő elhelyezés és a tengelyen történő szállítás. Az ellátni tervezett bekötéssel is rendelkező ingatlanok mindegyike derítővel rendelkezik, amelyek jelentős része feltételezhetően nem felel meg a vízzárósági követelményeknek.

A képződő szennyvizek jelentős 98% feletti hányada nem kerül megfelelő módon ártalmatlanításra, így az egyedi tározókból az a talajba szivárog. Mivel ezen egyedi tározók nagy része nem szigetelt, így szikkasztóként üzemel, szennyezve ezzel az első vízadó réteget, a talajvizet. Feltételezhetően a felhagyott ásott kutakba is történtek bekötések, ami további jelentős környezetvédelmi kockázatot jelent.

Társadalmi eredetű szükségszerűség

A településen az ivóvízhálózat teljes mértékben kiépítésre került, viszont a szennyvízközmű építése még nem történt meg. Ez az infrastrukturális ellátás béli hiány jelentős mértékű környezeti terhelést eredményez a településen, mely veszélyezteti a természeti környezetet, és így az élet minőségét is.

A település környezeti problémáival foglalkozó fejlesztésének alapvető célja, az ellátási különbségek miatt kialakult társadalmi egyenlőtlenségek kiegyenlítése, a hosszú távú összhang megteremtése a környezet és a társadalmi-gazdasági folyamatok között, továbbá a környezettudatosság, a magasabb életszínvonal megvalósulásának elősegítése.

Az elérni kívánt célok meghatározása

A beruházás célja, hogy

  • Detk agglomerációban a megfelelő kapacitású szennyvíztisztítás és a települések egészére kiterjedő szennyvízelvezető hálózatok kiépítése révén a települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését hosszútávon megoldja, és ezáltal a talajvíz szennyezésének, az ivóvízbázisok veszélyeztetésének megszüntetését, valamint a környező felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelmét szolgálja.
  • A Káli szennyvíz agglomerációhoz tartozó Nagyút településen keletkező kommunális szennyvíz a jelen projekt kertén belül kiépítésre kerülő szennyvízhálózaton keresztül elvezetésre kerüljön a káli szennyvíztisztító telepre. Ezáltal csökkenjen a környezeti terhelés és a jobb higiénés helyzet kialakításával javuljon a lakosság életminősége.
  • A környezeti terhelés csökkenése révén jobb higiénés helyzet alakuljon ki, ez által javuljon a lakosság életminősége.
  • Az agglomerációk szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása megfeleljen a 25/2002.(II.27.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak, egyben megvalósuljon a felszíni és a felszín alatti vizek védelme, a lakosság életminőségének javítása, s mindennek a lehető leggazdaságosabban üzemeltethető technológiával valósuljon meg.
  • Kiegyenlítetté váljon a közműellátottság, a közműves szennyvízcsatorna hálózat teljesbelterületen történő kiépítésével és a megfelelő hatásfokú szennyvíztisztítás biztosításával. A projekt célja egy korszerű szennyvíztisztító telep, valamint szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és a hálózatra történő rákötés lehetőségének biztosítása a települések lakossága részére. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

A célok elérését a lehető leggazdaságosabban kivitelezhető és üzemeltethető technológiával kívánjuk megvalósítani.

Tájékoztatás_önkormányzati_weboldal_karbantartásáról_és_átalakításáról

Tisztelt Ludasi Lakosok!

Kedves Érdeklődők!

 

Önkormányzatunk weboldala 2020 január hónap 07. napjától kezdődően karbantartásra, átalakításra, tartalmi frissítésre kerül. A munkálatok elvégzésének ideje alatt a weboldal a továbbiakban is használható, adattartalma a 2020.január.07-i állapotoknak megfelelően került mentésre és közzétételre.

Kérjük szíves türelmüket!

Ludas Községi Önkormányzat képviselő testülete

Magyar Falu Program – Falugondnoki szolgálat létrehozását támogató gépjárműbeszerzés Ludas községben (MFP-TFB/2019)

Kedvezményezett neve: Ludas Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése (MFP-TFB/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Falugondnoki szolgálat létrehozását támogató gépjárműbeszerzés Ludas községben (3024978377)

Szerződött támogatás összege: 14.990.329,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Ludas Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program “Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” alprogramjának keretében 1 db 9 személyes Mercedes-Benz Vito Tourer PRO 114 CDI típusú gépjárművet szerez be.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020. október 31.

Magyar Falu Program – Közösségi ház kialakítása Ludas községben (MFP-NHI/2019)

Kedvezményezett neve: Ludas Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – A nemzeti és helyi identitástudat erősítése (MFP-NHI/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Közösségi ház kialakítása Ludas községben (3005247788)

Szerződött támogatás összege: 15.985.697,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt célja a Ludas, Kolozsvári utca 2. szám alatt található, jelenleg kihasználatlan, funkció nélküli, leromlott állapotú ingatlan közösségi funkciók ellátására való alkalmassá tétele. A fejlesztendő épület egy utcafronti és egy nyaktagi épületrészből áll.

A nyaktagi részt érintően az alábbi műszaki tartalom valósul meg: az aljzatok elbontása után csúszásmentes gres lapokkal burkolt, 2,10 m magasan csempézett férfi és nő WC, takarítószeres helyiség, valamint akadálymentes mosdó létesül; a pinceteteret a felújítás során megszüntetik, betömedékelése előtt a pincei födém pinceoldali mennyezetére 20 cm vastag hőszigetelés készül; a tetőszerkezet és a fagerendás födém is elbontásra kerül, a tervezett új tető hőszigeteletlen, ferde sík födém is egyben; 10 cm vastag válaszfalelemekből új válaszfalak készülnek; a meglévő homlokzati nyílászárók helyére új, műanyag, három rétegű hőszigetelt üvegezésű nyílászárók kerülnek beépítésre új áthidalókkal. Az utcafronti főépületben kerülnek kialakításra az egyenként nagyjából 35 m2-es, az aljzatok elbontása után gresslappal burkolt “foglalkoztató”-nak nevezett helyiségek, amelyek a közösségi programok helyszínéül szolgálhatnak majd. A főépület vonatkozásában az alábbi tevékenységekre kerül sor: megtörténik a sátortető idomú tetőszerkezet, a fagerendás födém és deszkázata, valamint két db falazott kémény elbontása; 35 fokos hajlásszögű, cserépfedésű, fenyő anyagú új tetőszerkezet létesül; a 30 cm vastag falak a foglalkoztató helyiségek kialakítása érdekében elbontásra kerülnek; a meglévő homlokzati nyílászárók helyére új, műanyag, három rétegű hőszigetelt üvegezésű nyílászárók kerülnek beépítésre új áthidalókkal; a kialakításra kerülő helyiségekben vízközegű padlófűtés kerül kiépítésre, elektromos üzemű fali kazánról üzemeltetve; megtörténik az elavult elektromos hálózat cseréje; a homlokzatra 15 cm, a lábazatra 10 cm vastag hőszigetelés készül; a födém fagerendái közé 20 cm, a felsődeszkázatra 10 cm vastag hőszigetelés, a fagerendák alsó deszkázata alá párazáró fólia és tűzgátló gipszkarton mennyezeti borítás kerül felszerelésre.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020. november 30.

Sablon_dokumentum: Értesítés_szennyvízcsatorna_építésének_megkezdéséről_és_várható_befejezéséről

Ezúton tájékoztatjuk a Ludasi Lakosságot, hogy a szennyvízcsatorna építése a kivitelező által meghatározott, a lakosságot az érintett útszakaszra vonatkozóan előre egyeztetett időbeli ütemterv szerint történik.

Az esetlegesen felmerülő kellemetlenségek elkerülése érdekében a kivitelező mellékelt formanyomtatvány szerint előre értesíti az érintett útszakaszon élő valamennyi lakost, hogy az utcában létesülő házi bekötések és helyszíni építési munkálatok kivitelezése várhatóan mely időszakra esik. Kérjük, hogy amennyiben azt észlelik, hogy a kivitelezési munkákat végző szakemberek lakóhelyük szerinti útszakaszhoz közelednek, úgy postaládák tartalmát kérjük fokozottan ellenőrizni szíveskedjen.


Köszöntő

Megtiszteltetés számomra, hogy a település polgármestereként, Önkormányzatunk nevében köszönthetek minden kedves érdeklődőt.
Bízom benne, hogy mindenki számára megkönnyíti majd az oldal a településsel kapcsolatos informálódást, s a jövőben arra törekszünk majd, hogy naprakészen kaphasson minden hozzánk látogató híreket a falu életéből.
Szeretnénk, ha honlapunk a helyi közélet eszközeként interaktív kapcsolatot jelentene a hétköznapokban, célunk ezzel, hogy a vélemények, javaslatok és észrevételek megfelelő visszacsatolásai lehessenek az önkormányzati munkának.
Elolvashatják továbbá a testületi ülések anyagait, az Önkormányzat Képviselő-testületének rendeleteit, határozatait.
Képviselő-társaimmal és kollégáimmal azért dolgozunk, hogy Ludas község igazi otthont nyújtó település, olyan környezet lehessen, amelyben jó dolgozni és jó élni.

Tisztelettel:
Vargáné Csengeri Mónika
polgármester

Magyar Falu Program (MFP)

Facebook