Havi archívum augusztus, 2019

Választási közlemény

Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 16.

Projektadatok

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és Detk Községi Önkormányzat, Ludas Községi Önkormányzat, Nagyút Községi Önkormányzat
A projekt címe: Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 16. (ÉMO16)
A szerződött támogatási összege: 2 388 550 000 Ft
Európai Uniós támogatás mértéke (%-ban): 85.000000%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.03.01
Projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00118

A projekt tartalmának bemutatása

Ludas és Detk települések kommunális szennyvizének szakszerű gyűjtése és elhelyezése nem megoldott. Jelenleg nincs csatornahálózat, a keletkező szennyvíz egyedi szennyvíz tárolókban kerül összegyűjtésre, melynek csak egy igen kis része kerül tengelyen elszállításra és megfelelő módon ártalmatlanításra.

A Káli szennyvízelvezetési agglomerációhoz tartozó települések közül (Feldebrő, Aldebrő, Kál, Kápolna, Tófalu, Nagyút, Kompolt) csak Nagyút településén nem üzemel szennyvízközmű. Az egyéb közművek rendelkezésre állnak a településen.

A fejlesztési igény meghatározása

Magyarország egyik kiemelt vízminőségi feladata a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Program megvalósítása. Jelen projekt a Káli szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvíztisztításának megoldására jött létre, ahol a szennyvízelvezetés és tisztítás lehetőségének megteremtése elengedhetetlen.

Az Önkormányzatok számára a szennyvízközmű-fejlesztés elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának, a települési környezet minőségének javítása és a felzárkózás lehetősége is indokolja a fejlesztés szükségességét.

Gazdasági szükségszerűség

A település infrastruktúrájának továbbfejlesztése, ezáltal a lakosság, az intézmények és a jövőbeni beruházások, a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási igényeinek korszerű kielégítése, amelyek potenciálisan hozzájárulnak a gazdasági versenyképesség fenntartható fejlesztéséhez. A kellő infrastruktúrával ellátott településeknek nagyobb a vállalkozás betelepítő és lakosságmegtartó ereje, így jelentősen hozzájárul a település fejlődéséhez.

A projekt megvalósítása során fejlődik az infrastruktúra, amely pozitívan hat a települések gazdasági életére, növeli az egyes ingatlanok értékét, és a lakosság környezeti biztonsága is megteremtődik.

Szennyvízgyűjtő-hálózat

Szennyvíz gyűjtőhálózat hiányában az egyetlen szennyvíz-gyűjtési lehetőség jelenleg az egyéni közműpótló medencékben történő elhelyezés és a tengelyen történő szállítás. Az ellátni tervezett bekötéssel is rendelkező ingatlanok mindegyike derítővel rendelkezik, amelyek jelentős része feltételezhetően nem felel meg a vízzárósági követelményeknek.

A képződő szennyvizek jelentős 98% feletti hányada nem kerül megfelelő módon ártalmatlanításra, így az egyedi tározókból az a talajba szivárog. Mivel ezen egyedi tározók nagy része nem szigetelt, így szikkasztóként üzemel, szennyezve ezzel az első vízadó réteget, a talajvizet. Feltételezhetően a felhagyott ásott kutakba is történtek bekötések, ami további jelentős környezetvédelmi kockázatot jelent.

Társadalmi eredetű szükségszerűség

A településen az ivóvízhálózat teljes mértékben kiépítésre került, viszont a szennyvízközmű építése még nem történt meg. Ez az infrastrukturális ellátás béli hiány jelentős mértékű környezeti terhelést eredményez a településen, mely veszélyezteti a természeti környezetet, és így az élet minőségét is.

A település környezeti problémáival foglalkozó fejlesztésének alapvető célja, az ellátási különbségek miatt kialakult társadalmi egyenlőtlenségek kiegyenlítése, a hosszú távú összhang megteremtése a környezet és a társadalmi-gazdasági folyamatok között, továbbá a környezettudatosság, a magasabb életszínvonal megvalósulásának elősegítése.

Az elérni kívánt célok meghatározása

A beruházás célja, hogy

  • Detk agglomerációban a megfelelő kapacitású szennyvíztisztítás és a települések egészére kiterjedő szennyvízelvezető hálózatok kiépítése révén a települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését hosszútávon megoldja, és ezáltal a talajvíz szennyezésének, az ivóvízbázisok veszélyeztetésének megszüntetését, valamint a környező felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelmét szolgálja.
  • A Káli szennyvíz agglomerációhoz tartozó Nagyút településen keletkező kommunális szennyvíz a jelen projekt kertén belül kiépítésre kerülő szennyvízhálózaton keresztül elvezetésre kerüljön a káli szennyvíztisztító telepre. Ezáltal csökkenjen a környezeti terhelés és a jobb higiénés helyzet kialakításával javuljon a lakosság életminősége.
  • A környezeti terhelés csökkenése révén jobb higiénés helyzet alakuljon ki, ez által javuljon a lakosság életminősége.
  • Az agglomerációk szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása megfeleljen a 25/2002.(II.27.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak, egyben megvalósuljon a felszíni és a felszín alatti vizek védelme, a lakosság életminőségének javítása, s mindennek a lehető leggazdaságosabban üzemeltethető technológiával valósuljon meg.
  • Kiegyenlítetté váljon a közműellátottság, a közműves szennyvízcsatorna hálózat teljesbelterületen történő kiépítésével és a megfelelő hatásfokú szennyvíztisztítás biztosításával. A projekt célja egy korszerű szennyvíztisztító telep, valamint szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és a hálózatra történő rákötés lehetőségének biztosítása a települések lakossága részére. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

A célok elérését a lehető leggazdaságosabban kivitelezhető és üzemeltethető technológiával kívánjuk megvalósítani.

Elektronikus ügyintézés

Koronavírus tájékoztató-portál

Magyar Falu Program (MFP)

Facebook