Felhívás_”Nyári diákmunka elősegítése” programról

FIGYELEM

A KERETÖSSZEG ROHAMOS CSÖKKENÉSÉNEK KÖVETKEZTÉBEN

MEGVÁLTOZTATÁSRA KERÜLT A PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDEJE: 

 

1.LÉPÉS : NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL: a munkaviszony kezdete előtt a a Gyöngyösi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályára (Munkaügyi központ) legkésőbb 2018.06.25. (Hétfő) 11:00- óráig kell a jelentkezőknek befáradnia.

2. LÉPÉS: A REGISZTRÁCIÓT KÖVETŐEN: legkésőbb 2018.06.25. (Hétfő)  12:00 óráig Ludas Község Önkormányzatánál a pályázási szándékot, és a nyilvántartásba vétel meglétét jelezni szíveskedjen, a pályázat leadása kapcsán csak a megadott határidőket tudjuk figyelembe venni.

 

FELHÍVÁS

a „Nyári diákmunka elősegítése” elnevezésű munkaerő-piaci programról

nappali tagozatos tanulói jogviszonyban lévő 16 és 25 év közötti fiatalok részére

 

A program – prevenciós jelleggel –, már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is. A munka révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is. A program biztosítani kívánja az önkormányzatoknál és az önkormányzat fenntartásában álló, alapfeladat ellátását szolgáló intézményekben a foglalkoztatást a nyári időszakban.

A program keretében legkorábban 2018. július 2-tól legfeljebb 2 hónap időtartamra nappali tagozatos tanulói jogviszonyban lévő 16 és 25 év közötti fiatalokat foglalkoztathatnak – előzőekben említett munkáltató – munkaviszony keretében, legfeljebb napi 6 órás részmunkaidőben.  A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében bruttó 135.375 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig bruttó 103.500 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe.

A PROGRAM CÉLCSOPORTJÁBA AZOK A FIATALOK TARTOZNAK, AKIK:

  • nappali tagozaton tanuló diákok,
  • a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a program befejezésekor sem töltik még be a 25. életévüket,
  • közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket,
  • foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

A CSATLAKOZÁS FELTÉTELEI: 

A támogatott foglalkoztatásba illetve a programba történő belépéshez a nappali tagozatos diáknak az alábbi személyes okmányaival kell a munkaviszony kezdete előtt a a Gyöngyösi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályára (Munkaügyi központ) befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonás előfeltételét jelentő nyilvántartásba vétele megtörténjen:

  • személyi igazolvány,
  • LUDASI LAKCÍMRE SZÓLÓ lakcímkártya,
  • TAJ kártya,
  • adóazonosító jelet tartalmazó igazolvány, és
  • érvényes diákigazolvány vagy iskolalátogatási igazolás.

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ:

A nyilvántartásba vételt követően a csatlakozási szándékról legkésőbb 2018. június 28-ig Ludas Község Önkormányzatát tájékoztatni szíveskedjen. 

A foglalkoztatás legkorábbi dátuma 2018. július 2-a lehet, a foglalkoztatás legfeljebb 2018. augusztus 31-ig.

Köszöntő

Megtiszteltetés számomra, hogy a település polgármestereként, Önkormányzatunk nevében köszönthetek minden kedves érdeklődőt.
Bízom benne, hogy mindenki számára megkönnyíti majd az oldal a településsel kapcsolatos informálódást, s a jövőben arra törekszünk majd, hogy naprakészen kaphasson minden hozzánk látogató híreket a falu életéből.
Szeretnénk, ha honlapunk a helyi közélet eszközeként interaktív kapcsolatot jelentene a hétköznapokban, célunk ezzel, hogy a vélemények, javaslatok és észrevételek megfelelő visszacsatolásai lehessenek az önkormányzati munkának.
Elolvashatják továbbá a testületi ülések anyagait, az Önkormányzat Képviselő-testületének rendeleteit, határozatait.
Képviselő-társaimmal és kollégáimmal azért dolgozunk, hogy Ludas község igazi otthont nyújtó település, olyan környezet lehessen, amelyben jó dolgozni és jó élni.

Tisztelettel:
Vargáné Csengeri Mónika
polgármester

Elektronikus ügyintézés

Magyar Falu Program (MFP)

Facebook