Tájékoztató _ Aláírásra került a TOP-1.4.1-16 konstrukció keretében megvalósuló, “Ludas Község óvodájának fejlesztése” projekt támogatási szerződése

 

 

 

 

 

 

Kedvezményezett neve: Ludas Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve, kódszáma: TOP-1.4.1-16 – A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Projekt címe, azonosító száma: Ludas Község Óvodájának fejlesztése, HE1-2017-00006

Szerződött támogatás összege: 43 311 420, – Ft

Támogatás mértéke: 100 %

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása:Ludas Községi Önkormányzat a TOP-1.4.1-16 kódszámú ” A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével ” megnevezésű pályázati konstrukcióra nyújtotta be támogatási kérelmét, és nyert támogatást a ” Ludas Község Óvodájának fejlesztése” című HE1-2017-00006 azonosító számú projekt megvalósítására.

A fejlesztés átfogó célja: Ludas Község Óvodájában a hatékony óvodai nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, egészséges, biztonságos és esztétikus környezet kialakítása, amely a gyermekek életkorának megfelelő módon, játékos formában elősegíti a gyermekek testi és szellemi fejlődését.

A fejlesztés konkrét célja: Jelenleg hiányzó tornaszoba kialakítása, amely a mozgásfejlesztés – nagymozgás, testséma, finommotoros fejlesztés – legfontosabb infrastrukturális feltétele. A tornaszoba kialakításához a jelenleg meglévő óvodai épület nyugati homlokzatához nyaktaggal kapcsolt bruttó 135 m2 alapterületű épületrész készül. A hozzáépítésben egy tornaszoba és a hozzátartozó szertár kap helyet. Az irodai helyiség megszüntetésével egy új közlekedő kialakításával oldható meg a kapcsolat a meglévő és a tervezett épületrész között. A megszüntetésre kerülő iroda az új épületszárnyba kerül áthelyezésre. A tervezett elrendezés szerint az új tornaszoba és a meglévő csoportszoba egy kis udvart fognak majd közre. A meglévő épülettől való eltartás lehetővé teszi, hogy a csoportszoba természetes megvilágítása biztosított legyen a tervezett bővítmény megépítését követően is. Ugyanitt kialakul egy kis védett udvarrész, ahova külön bejárat nyílik az összekötő nyaktag tengelyében. A külső terepszint és a belső padlóvonal között a közrefogott kis udvart áthidaló lépcső lesz három fellépéssel, amely kis “színpadként” (“lelátóként”) is használható kültéri rendezvények alkalmával. A beruházás során a pályázati kiírásnak megfelelően projektarányos akadálymentesítés valósítunk meg. A gyermekek számára – életkoruknak megfelelő, fejlődésüket szolgáló és biztonságos – tárgyi környezet kialakítása érdekében eszközbeszerzést is tervezünk.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.10.31.

Elektronikus ügyintézés

Koronavírus tájékoztató-portál

Magyar Falu Program (MFP)

Facebook